U dient over een geldig toegangsbewijs voor de IJsbaan Haarlem te beschikken wanneer gebruik maakt van het ijs of het ijs betreedt (om bijvoorbeeld uw kinderen te begeleiden hun eerste keer op het ijs). U heeft geen entreebewijs nodig indien u geen gebruik maakt van het ijs én het ijs ook niet betreedt.

Er bestaan de volgende entreebewijzen (rechten en voorwaarden):

1. Toegangskaartjes
1.1 Een toegangskaartje geeft u het recht gebruik te mogen maken van het ijs op de IJsbaan Haarlem gedurende de openingstijden voor het publiek. De openingsuren voor het publiek  (vrij schaatsen) staan vermeld op website.
1.2 Eén toegangskaartje geeft éénmaal toegang tot de ijsbaan.
1.3 Toegangskaartjes zijn niet persoonsgebonden.
1.4 Bij de kassabalie en online kunnen gelijktijdig meerdere toegangskaartjes gekocht. Deze kaartjes moeten bij toegang tot de ijsbaan gescand te worden door 1) de medewerker van de kassabalie, 2) de ‘scanner’ van de toegangshekjes (tourniquets) in de hal van de ijsbaan.
1.5 Ongebruikte (niet-gescande) toegangskaartjes blijven geldig gedurende het schaatsseizoen waarin de tickets zijn gekocht.
1.6 Ongebruikte (niet-scande) toegangskaartjes worden niet teruggenomen door de IJsbaan Haarlem.
1.7 Er bestaat geen recht op retour/compensatie van de aanschafprijs van de toegangskaartjes) om willekeurige welke reden als de gebruiker besluit na het betreden van de ijsbaan zijn bezoek aan de ijsbaan te beëindigen c.q. af te breken.
1.8 Entreetickets geven toegang tot zowel het ijs van de 400meterbaan, als de 30x60meterbaan. Eveneens kan gebruik gemaakt worden van de kleedkamers, toiletten, en andere bezoekersfaciliteiten op de Haarlem.      

2. Tienrittenkaarten
2.1 Een tienrittenkaart geeft 10% korting op de reguliere prijs. Tienrittenkaarten zijn opgenomen in de administratie van de winkel/balie van de IJsbaan Haarlem. Bij de eerste aankoop van een tienrittenkaart, dient u (éénmalig) een magneetkaart aan te schaffen. Deze magneetkaarten kosten € 6,00. Bezit u reeds een magneetkaart, dan kan de tienrittenkaart daaraan gekoppeld worden (bijgeschreven).  
2.2 Er zijn tienrittenkaarten bestemd voor de jeugd (t/m 15 jaar) en voor personen ouder dan 15 jaar.
2.2 Tienrittenkaarten (ongebruikte ritten) blijven vijf jaar geldig vanaf de datum van aankoop.
2.3 Tienrittenkaarten zijn niet-persoonsgebonden. Tienrittenkaarten kunnen gebruikt worden door c.q. om meerdere personen toegang te geven tot de ijsbaan.
2.4 Er bestaat geen recht op restitutie van een tienrittenkaart. Er zijn voldoende mogelijkheden om te schaatsen aangezien de tienrittenkaart niet persoonsgebonden is én vijf jaar geldig. Dit geldt ook voor de magneetpassen waarop de tienrittenkaarten zijn ‘bijgeschreven’. U kunt en mag de pas met de (resterende) ‘ritten’ aan een andere persoon geven of verkopen.
2.5 Bij verlies van een magneetpas is het belangrijk de kassabalie van de IJsbaan hiervan in kennis te stellen. De medewerkers van de kassabalie kunnen de kaart dan blokkeren. Om die reden is het belangrijk dat je het nummer noteert van de pas waarop de ritten staan. Na verlies van de kaart, kunnen niet-gebruikte ‘ritten’ kunnen – zonder kosten – worden bijgeschreven op een nieuwe magneetkaar. Een nieuwe magneetkaart kost éénmalig € 6,00.
2.6 Tienrittenkaarten jeugd (tot en met 15 jaar) kunnen omgeruild worden voor tienrittenkaarten bestemd volwassen (ouder dan 15 jaar). Wel dient het verschil tussen de prijs van een tienrittenkaart jeugd en die voor personen ouder dan 15 jaar te worden vergoed. Dit geldt niet alleen voor volledig ongebruikte rittenkaarten maar ook voor gedeeltelijk gebruikte rittenkaarten.
2.7 Tienrittenkaarten voor volwassen (15 jaar en ouder) kunnen niet omgewisseld worden voor tienrittenkaarten voor de jeugd. Jeugd tot en met 15 jaar mag wel de kaart voor volwassenen (ouder dan 15 jaar) wel gebruiken als toegangskaart voor de ijsbaan.

3. Abonnementen
3.1 Algemeen: een abonnement van de IJsbaan Haarlem geeft recht op toegang tot alle publieke openingstijden van de ijsbaan, met uitzondering van het late avonduur (22.00-23.00 uur). Indien je ook op het late avonduur wilt schaatsen, dan dient je een zogeheten topabbonnement aan te schaffen (zie pagina toegangsprijzen op de website). Er zijn abonnementen voor de jeugd t/m 15 jaar) en voor personen boven 15 jaar.
3.2 Abonnementen worden bijgeschreven op een magneetkaart. Heb je nog geen magneetkaart, dan kun je die voor € 6,00 aanschaffen.
3.3 Abonnementen zijn persoonsgebonden en op naam gesteld. Van de kaart mag alleen gebruik gemaakt worden door degene op wiens naam de kaart staat c.q. is uitgegeven.
3.4 De IJsbaan Haarlem geeft de abonnementhouder het recht op restitutie van een deel van het aanschafbedrag als er op de IJsbaan Haarlem door technische storingen/mankementen/schade aan de machines of het gebouwencomplex, of als gevolg van weersomstandigheden, dan wel als gevolg van overheidsmaatregelen i.v.m. covid-19, minder dan 25 weken gebruik gemaakt kan worden van het abonnement. Het restitutiebedrag is gebaseerd op de verhouding tussen 24 weken en het aantal weken dat er niet geschaatst kon worden, gedeeld door het aanschafprijs van het abonnement. In alle andere gevallen dat er minder dan 25 weken geschaatst kan worden en waarvoor de ijsbaan niet verantwoordelijk is, waaronder oorlog en terrorisme, bestaat geen recht op compensatie.
3.5 Als er geen gebruik meer van het abonnement wordt gemaakt door de degene op wiens naam het abonnement staat, bestaat geen recht op restitutie. Verkochte abonnementen worden niet teruggenomen (behoudens hetgeen vermeld staat in artikel 3.6)
3.6 Na aanschaf van het abonnementen heeft degene die het abonnement heeft aangeschaft, c.q. degene op wiens naam het abonnement staat 14 dagen het recht het abonnement terug te geven aan te ijsbaan. De aanschafkosten worden dan geretourneerd minus administratie kosten à € 15,00 en – eventueel – vermeerderd met het aantal keren dat degenen is komen schaatsen à € 7,00 per keer.

Versie 1.5 d.d. 4 september 2020